Školní družina

Do školní družiny dochází 83 žáků, kteří jsou rozděleni do tří oddělení:

  • vedoucí vychovatelka:  2. oddělení  – Jana Kubešová
  • vychovatelka: 1. oddělení  – Zdeněk Severin
  • vychovatelka: 3. oddělení  – Stanislav Mathaus

provozní doba: 6:30 – 16:30 hod.

Ranní družina – 6:30 – 7:30 hod.

  • příchod nejpozději do 7:30 hod.
  • zvonit – přízemí

Odpolední družina – do 16:30 hod.

1. tř. -vyzvedávejte děti po obědě (nejpozději do 12:35) a pak až po 13:30- zvonit přízemí

2. a 3. tř. -vyzvedávat do 13:00 hod. a pak až od 14:00 hod – zvonit 1. patro

telefon:   730 149 995, 315 682 319