Školská rada

Školská rada

  • Holinová Jaroslava – za zřizovatele
  • Miloslav Kohout – za zřizovatele
  • Mgr. Karla Baťhová – za pedagogy
  • Jana Kubešová – za pedagogy
  • Tomáš Máca – za rodiče
  • Iva Řimsová – za rodiče

Vážení rodiče,

pokud nám máte co říci k činnosti školy i k činnosti jejích pedagogů, budeme rádi, když nám napíšete na adresu, kterou jsme pro Vás otevřeli: skolskaradalibis@seznam.cz. Vaše připomínky a náměty k řešení budou na schůzi Školské rady projednány a řešeny na nejbližším termínu schůze, případně pokud to bude situace vyžadovat, na termínu mimořádném.

Za Vaši ochotu spolupracovat takto se Školskou radou ZŠ Libiš Vám velice děkuji a přeji Vám i nám, aby jste byli s činností naší školy spokojeni.

Jaroslava Holinová, předsedkyně Školské rady.