Zápis do 1. třídy

Vážení rodiče,

elektronická přihláška k zápisu do 1. třídy bude zpřístupněna od 5. března do 8. dubna 2024.

Aplikaci není potřeba instalovat, postačí vám přístup k internetu.

Po kliknutí na tento odkaz: 

https://aplikace.zapisyonline.cz/SOL/PublicWeb/zslibis/KWE015_Prihlaska.aspx?ID=4534

vyplníte potřebné údaje. Při přihlašování sourozenců pokračujete na záložku Dítě č. 2 (nahoře).

Pokud žádáte o ODKLAD školní docházky, zaškrtněte v části Ostatní – „Budeme žádat o odklad“.      

V dalším kroku si můžete vybrat den a hodinu zápisu.                                               

Před odesláním nezapomeňte zaškrtnout souhlas se zpracováním osobních údajů a Potvrdit. 

Po úspěšném odeslání dostanete automatický e-mail, jehož součástí je i ŽÁDOST O ZÁPIS DÍTĚTE DO 1. TŘÍDY naší školy. Žádost je potřeba vytisknout, doplnit a podepsanou předat ve škole při zápisu  spolu s kopií rodného listu dítěte. Nemáte-li možnost tisku, sdělte to, prosím, na e-mail: jidelna@zslibis.cz  do 8. dubna. Žádost vám vytiskneme a vy ji v uvedený termín přijdete doplnit a podepsat (min 10 minut před termínem zápisu)

Máte-li datovou schránku jako fyzická osoba, pošlete doplněnou žádost a kopii rodného listu dítěte na ID školy: xpfmpdd  (již nemusíte chodit do ZŠ osobně).

Máte-li elektronický podpis jako fyzická osoba, opatříte jím všechny odesílané dokumenty a zašlete na e-mailovou adresu: reditel@zslibis.cz (již nemusíte chodit do ZŠ osobně).

Žádáte-li o ODKLAD, přiložte k doplněné a podepsané přihlášce ještě vyjádření z Pedagogicko-psychologické poradny a od dětského lékaře.

Cizinci přiloží k žádosti povolení pobytu v ČR.

Na přihlášce v horní části naleznete registrační číslo.  Seznam přijatých dětí bude zveřejněn právě podle těchto registračních čísel.

Budete-li potřebovat pomoc s odesláním elektronické přihlášky, volejte 731 159 440 – Hana Živnůstková