Projekty

NPO
Sbíráme
Recyklo
aktivní škola
doučování
eu
ovoce a zelenina
Projekt OP JAK

MĚSTSKÁ KNIHOVNA NERATOVICE

 

Žáci všech tříd se účastní programů besed pro 1. stupeň ZŠ v Městské knihovně v Neratovicích.

Žáci 1. třídy se zapojili do celoročního projektu pro 1. třídy „Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka“.

Cílem projektu je rozvoj čtenářských návyků žáků již od prvního ročníku školní docházky. Do projektu přihlašuje letošní žáky prvních tříd základních škol veřejná knihovna ve spolupráci se školami v místě působnosti knihovny. Na konci školního roku jsou děti slavnostně pasovány na čtenáře.