Školní poradenské pracoviště

METODIK ŠKOLNÍ PREVENCE

Mgr. Monika Bíbová je metodikem školní prevence. Jedná se o metodické vedení činnosti pedagogických pracovníků školy v oblasti prevence sociálně patologických jevů. Konzultace pro rodiče jsou po předchozí domluvě.

VÝCHOVNÝ PORADCE

Výchovný poradce  a speciální pedagog Mgr. Ivana Kullová spolupracuje s ředitelkou školy, pedagogicko – psychologickou poradnou a v případě nutnosti s dalšími příslušnými institucemi. V případě problémů neváhejte kontaktovat výchovného poradce. Lze si také domluvit individuální sezení s rodiči i žáky.

Konzultace jsou po předchozí domluvě.