Školní poradenské pracoviště

METODIK ŠKOLNÍ PREVENCE

Mgr. Monika Bíbová je metodikem školní prevence. Jedná se o metodické vedení činnosti pedagogických pracovníků školy v oblasti prevence sociálně patologických jevů. Konzultace pro rodiče jsou po předchozí domluvě.

UPOZORNĚNÍ

Vážení rodiče,

dovoluji si Vám z pozice školního metodika prevence zaslat důležité informace.

V poslední době roste u žáků obliba požívání energetických nápojů a ovocných birellů.

Energetické nápoje děti nosí i do školy.

Připomínám povinnosti žáků, které jsou uvedeny ve školním řádu (strana 3):

Dále jsou žáci povinni:

ch) chránit své zdraví i zdraví spolužáků, žákům jsou zakázány všechny činnosti, které jsou zdraví škodlivé (např. kouření, pití alkoholických a energetických nápojů, zneužívání návykových a zdraví škodlivých látek)

Posílám odkaz na důležité informace o „nealkoholických“ pivech:

www.nechmeldeti.cz

Nyní informace k (dnes tolik oblíbenému energetickému nápoji) Prime:

Cena jedné plechovky se pohybuje kolem 160 Kč.

V obchodě najdete různé varianty, např. „Hydration“, pro každodenní pití to není zrovna vhodná volba. A její složení nedává z pohledu sportovní výživy téměř žádný smysl.

Varianta „Energy“: jedna plechovka Prime Energy (355ml) obsahuje celých 200 mg kofeinu, což je výrazně více než u ostatních běžných energetických nápojů (Red Bull). Maximální bezpečný denní příjem v dětském věku, tedy do 18 let, je dle EFSA 3mg/kg.

EFSA – Evropský úřad pro bezpečnost potravin.

V případě dotazů jsem Vám k dispozici,

S pozdravem

Mgr. Monika Bíbová
školní metodik prevence

VÝCHOVNÝ PORADCE

Výchovný poradce  a speciální pedagog Mgr. Ivana Kullová spolupracuje s ředitelkou školy, pedagogicko – psychologickou poradnou a v případě nutnosti s dalšími příslušnými institucemi. V případě problémů neváhejte kontaktovat výchovného poradce. Lze si také domluvit individuální sezení s rodiči i žáky.

Konzultace jsou po předchozí domluvě.