Informace pro MŠ

Výše stravného pro děti je stanovena vyhláškou 463/2011 Sb.

Pro zařazení dítěte do stravovací skupiny je rozhodující věk, kterého dítě dosáhne v probíhajícím školním roce.
Žák má nárok na dotovaný oběd pouze v době přítomnosti v MŠ.
Obědy jsou určeny ke konzumaci v jídelně MŠ.
Stravné se přihlašuje a hradí dle instrukcí MŠ Libiš.

Hana Živnůstková
vedoucí ŠJ
telefon: 315 684 832, nebo 731 159 440
e-mail: jidelna@zslibis.cz