Informace pro ZŠ

Výše stravného pro děti je stanovena vyhláškou 107/2005 Sb. ve znění vyhlášky 107/2008 Sb. se změnami vyhlášky 463/2011 Sb. 

  • strávníci   7 – 10 let   cena obědu - 34,-  Kč  (neodhlášený oběd 83 Kč)
  •                                     výše měsíční zálohy - 680,- Kč              
  • strávníci  11 – 14 let  cena obědu - 37,-  Kč  (neodhlášený oběd 86 Kč)
  •                                     výše měsíční zálohy - 740,- Kč 

Pro zařazení dítěte do stravovací skupiny je rozhodující věk, kterého dítě dosáhne

v probíhajícím školním roce (do 31. 8.). 

Žák má nárok na dotovaný oběd pouze při účasti na vyučování, nebo první den nemoci.      V případě nemoci si první den můžete oběd odnést ve vlastních nádobách v době od 11.00 – 11.30 hodin.  V ostatních dnech nepřítomnosti ve škole, prázdnin a ředitelského volna (i když běží ŠD) není oběd dotován, jeho cena se navyšuje o režijní náklady ve výši 49,- Kč, proto žádám rodiče o odhlašování obědů v aplikaci „Strava.cz“ (návod na přihlášení – viz níže), nebo na telef. čísle: 731159440 (postačí SMS) nejpozději do 8 hodin ráno. 

Stravné se platí měsíčně formou zálohy převodem na účet ZŠ: 51-6494430277, kód banky 0100, popřípadě složenkou typu „A“, nebo vložením v bance na náš účet.

Variabilní symbol naleznete v aplikaci „Strava.cz“ pod záložkou „Informace“. 

Splatnost stravného je do 25. dne měsíce předem, první úhrada na měsíc září je prodloužena do 15. září (tzn., že v měsíci září se platí záloha na stravné 2x – do 15. 9. na září a do 25. 9. na říjen. Poslední záloha se platí do 25. 5. na červen). 

Případné přeplatky se vyplácejí po skončení školního roku na Váš účet.

V případě nejasností mi zatelefonujte, nebo napište do notýsku Vašich dětí.

Těším se na spolupráci a doufám, že budete se stravováním spokojeni.

Hana Živnůstková vedoucí ŠJ
telefon: 315 684 832, nebo 731 159 440

Variabilní symboly strávníků jsou v aplikaci „Strava.cz“ pod ikonou „informace“

PŘIHLAŠOVÁNÍ A ODHLAŠOVÁNÍ OBĚDŮ V JÍDELNĚ ZŠ LIBIŠ

Na stránkách: https://www.strava.cz můžete přihlašovat a odhlašovat obědy do 8 hodin aktuálního dne.

Po načtení stránky klikněte, prosím, na záložku v modrém poli „ PŘIHLÁŠENÍ“.

strava

Další údaje již vyplňujete v bílém poli:

  1. Výběr jídelny: 5713
  2. Uživatel: příjmení a jméno strávníka bez háčků a čárek a bez mezery, používejte pouze malá písmena
  3. Heslo: den a měsíc narození (doporučuji po prvním přihlášení si heslo změnit)

               Příklad: datum narození 1. června = 0106   

  • ULOŽIT ÚDAJE – zaškrtnout – při dalším přihlášení již nebudete muset vyplňovat
  • Přihlásit

Máte-li v jídelně více strávníků, klikněte v bílém poli na záložku a zde si můžete zadat stejným způsobem přihlašovací údaje dalšího strávníka.

Po přihlášení se zobrazí jméno a stav konta.

V modrém poli najdete záložku OBJEDNÁVKY, po rozkliknutí jste na stránce OBJEDNÁVKY STRAVY. Na začátku měsíce jsou všichni strávníci automaticky přihlášeni. Pokud chcete oběd odhlásit, najdete si příslušný den a kliknete       na čtvereček před „oběd 1“. Je-li čtvereček prázdný, oběd je odhlášen.

Obráceným postupem můžete odhlášený oběd znovu přihlásit.

Oběd PC je oběd za plnou cenu, nedotovaný – viz výše.

Po ukončení změn nezapomeňte kliknout na ODESLAT (zelené polenachází se na stránce nahoře).

strava2
strava3