Kroužky školy

Badatelský klub

Ing. Eva Hobíková

Anglický jazyk

Kristýna Kopačková

Veselá sova

Mgr. Monika Bíbová

Sportovní hry

Jana Kubešová

Zdravotní kroužek

Jana Kubešová

Kristýna Kopačková

Přírodovědný kroužek

Zdeněk Severin

Výtvarný kroužek

Ing. Eva Hobíková