Drakiáda

Pouštění draků a opékání buřtů
Pouštění draků
Pouštění draků
Pouštění draků a opékání buřtů
Pouštění draků
Opékání buřtů
Pouštění draků a opékání buřtů
Pouštění draků
Pouštění draků
Pouštění draků
Oheň připravený na opékání buřtů
Opékání buřtů
Pouštění draků
Pouštění draků
Opékání buřtů a opékání buřtů
Pouštění draků